Μια προσφορά του con.gr


"
Π Α Ρ Θ Ε Ν Ι Ο Σ    Ο Ρ Γ Α Ν Ι Σ Μ Ο Σ "
 

ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΥΓΧΡΟΝΩΝ
ΜΕΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΕΩΣ & ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
(Μη κερδοσκοπική)

ΑΝΔΡΟΥ 16 - Κ. ΠΕΥΚΗ   Τ.Κ. 151 21

ΤΗΛ. 210 8061568, 210 8169597  FAX 210 8169552

E-mail: parthenios@con.gr

 

ο ΠΑΡΘΕΝΙΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ
ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ
ΠΕΝΘΗΜΕΡΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
για ΜΟΥΣΙΚΟΚΙΝΗΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ σε

α. Δασκάλους
β. Σπουδαστές των παιδαγωγικών τμημάτων των πανεπιστημίων
γ. Νηπιαγωγούς
δ. Σπουδάστριες παιδικών σταθμών
ε. Μουσικούς
ζ. Γυμναστές

Θα λειτουργήσει στο παραθαλάσσιο χωριό Κάτω Διμηνιό Κορινθίας (απόσταση 130 χλμ από Αθήνα). Παραμονή σε bungalows.
Για πληροφορίες επικοινωνήστε στο τηλέφωνο 210 8061568 τις καθημερινές 7-9 μ.μ.

από το
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
του
ΠΑΡΘΕΝΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ